آرشیو دسته بندی: معرفی شرکت

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

“آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده “ ” شرکت داروسازی آوه سینا( سهامی عام) ” “شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴” پیرو آگهی منتشره روز یکشنبه مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ در روزنامه ابرار مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده، مجمع مذکور در ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ […]